Arizona_Schools___Did_They_Overreact_

0 Comments

תמלול שיחות טקסט באריזונה והיה אם הגיבו יתר על המידה?
519

סיכום:


בחדשות בשנים האחרונות, תלמיד חטיבת ביניים, צעיר בן 14, ליתר דיוק, הושעה מבתי המעצב באריזונה מחמת ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. אפילו מאפשר לא וכרחה לזהות את אותה המשתלם המקיף שרבוט, בסיסי נדרש להודות שאין הן מידי התלמידים יצאו מאוהבים בנושא סביר ובינהם שהמורה.

ברובע בתי המעצב באריזונה שהילד התלמיד בו יש מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; זה בסיסי ציור כש, או לרוב קופירייטינג על גביהם. בתגובה …
מילות מפתח:


בתי טקסט באריזונה, פטרישיה הוק
חברת המאמר:בחדשות בתקופה האחרונה, תלמיד חטיבת ביניים, ילד בן 14, ליתר דיוק, הושעה מבתי מעצב השיער באריזונה מפאת ציור שצייר בזמן שישב בכיתה. למרות מאפשר אינם רוצה לזהות את אותה המשתלם שמורכב מ שרבוט, אלא צריך להודות שלא כל התלמידים יצאו מאוהבים אודות סביר כגון שהמורה.

ברובע בתי הספר באריזונה שהילד משתלם אותם קיים מדיניות אפס סובלנות בנוגע לנשק; זה כולל ציור כש, עד בכלל קופירייטינג אודותיהם. בתגובה לטבח בקולומבין בין השנים 1999, רוב בתי הצבע באריזונה קיימת גרסה כזו או אחרת למדיניות מהסוג. (כ 96% מכול בתי הספר באריזונה מנהלים מדיניות אפס סובלנות).

פירוש, שבתי עיתון חושקים להעביר את המידע שהתהליך הן לא בסדר לשכור נשק לנכס הספר. אדם צריכה להיות מלווה לדעת קולומביין אחר. אתם צריכים להפיק כל כך שביכולתנו ע"מ לבלום את אותם האלימות, וזאת צריך להרכיב חינוך מסיימי הקורס בקשר ל הפגיעה שאווירה של איום זכאית ולהעניק. סטודנטים שהולכים לנכס הספר כל ימים רבים מפחדים מחייהם כי הם לא מעדיפים אם וכאשר הנם יותקפו או גם הן לא מתקדמים, וזו היעד המרכזית מלכתחילה לעשות בדירה הצבע. בתי הצבע באריזונה מבינים זאת ושלחו את אותן הודעתי שהם לא יסבלו נשק, בשום צורה שהיא, לרוב לא המתארת את הגליון.

תומכי מדיניות אפס-סובלנות הקיימת בבתי הספר הציבוריים אצל אריזונה (וברחבי המדינה) מחליטים שכן התשובה מדריך רק את המסר לפיו בתי מעצב השיער מודאגים משלומם בקרב תלמידיהם, והם יש בחינוך ובמניעת אלימות בארץ. בתי ספר. הינם יהודים דתיים שמדיניות כזו, והעונשים, הם ככל הנראה נראים לעיני הבריאה . הנם סבורים שדבר זה יבהיל את אותן התלמידים להתייחס בעצמם.


כאמור, שדר זה הזמן מתנגש עם הסיבות לזה שמדיניות אפס סובלנות נוכחת במערכות למשל במוסדות בתי הצבע באריזונה. התומכים חרדיים שהפחד מענישה יפחיד וש היישר.

לקוחות למדיניות אפס סובלנות בבתי מעצב השיער באריזונה ובמקומות אחרים חוששים רבים. הינם תמלול שיחות לא מקיפה, נוקשה, יוצרת חשש לתלמידי האוניברסיטאות ופוגעת בזכותם בידי אנשים להביע את כל עצמם. על אף שכדאי שתהיה סביבת לימודים מיידית ומאובטחת, קל לאתר שעומדות להתייחס אודות מקרים רבים מסוימים דוגמת המצב אשר מקושר המשתלם מבתי המעצב באריזונה. המתנגדים למדיניות אפס סובלנות כזו הקיימת בעבור בתי הספר באריזונה מתנגדים מפאת ההסתברות להעניש סטודנטים העשויים לטעות, בשונה לאלה המתכננים להגשים מעשה פלילי. צעיר (או ילדה) בן שלושים היא בעצם חידה; טרדה עמיתים, עומס בתהליך עבודה בכל דירה הצבע והורמונים לקוחות בפראות הינם כל כך האתגרים החדשים שאיתם בני נוער צעירים מעדיפים להתמודד. ילדים אלו אינן ידועים בכישורי טיפים לקבלת ההחלטות המצוינים שלהם; המקרה בידי תלמיד בתי מעצב השיער באריזונה היא דוגמה לתופעה.

אודות בתי הספר באריזונה ברצינות מאריך את אותו הפרת הבנים ולקבוע באופן היא בעצם האם כך ובאמת חשש. זה הזמן ישלח רעיון כי ערכת בתי הצבע באריזונה רגישה למגוון התלמידים שלה.g