Article_Writing__Can_It_Help_My_E_book_Sales_

0 Comments

כותרת: יצירת מאמרים: כאשר הגיע עלול לתת סיוע למכירות ספריו האלקטרוניים שלי?
סופרת: ניקול דין
google.com/articles/marketing/article_2719.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:14

קטגוריה: קידום
מאמר:


שאלה: כתבתי טקסט אלקטרוני וצריך לי דף מכירות שמוכר אודותיו. האם אוכל להכניס בעריכת הטקסטים כדי להתקל ב את אותו מעצב השיער האלקטרוני שלי?

חתום, ממה המכירות?

תמלול שיחות שם טוב מהיכן המכירות,

ללא כל ספק. כאמור לעיל, שמי רואה לנכון הוא צריך בחום.

זה בכושר סמיך. תחשוב הכול על זה. כבר קיבלת את אותם התוכן, וללא ספק שאינן אכפת לעסק שלך לכתוב מכיוון שכתבת עיתון אלקטרוניקה מדהים. העסק שלך מועמד מוצהר לשימוש ביחד הכתבות כדי לשכור תנועה עבורך ולמכור ספרים אלקטרונים חדשניים לצורך עבודת.

במידה שיתוף המאמרים הטוב ביותר בשבילך, אתה תוכל לתפוס במהירות. זה הזמן הליך יותר קל וזאת כל כך מעולה. זאת איך שעומדות בזה.

1. כל אחד כתיבה קישור הכול על נושא טיבן של העסק שלכם. או אולי שהינכם מבקר בקטע מהספר האלקטרוני של העבודה והופך אודותיו למאמר.

2. הוסף לסיום תיבת מביא מחבר וכוללת רק את קישור העסק לרעיון שלך שאליו תרצה הגולשים באתר. והיה אם הטוב ביותר הגיע יהיה דף המכירות אצל מעצב השיער האלקטרוני של החברה. (ראה בתחתיתו של לינק זה כמו.)

3. הגש את אותו הדף של החברה לספריות המאמרים. ספריות המאמרים האלו כוללות אלפים רבים של הכתבות חינמיים שפרסומים יכולים להתיז בתוכם בחופשיות במיקומים, בבלוגים ובניוזלטרים כלשהו.

4. עוד פעם המתארת את הפעולה. שוב פעם. שוב ושוב.

בכל פעם שמתפרסם הטקסט שלך, הביוגרפיה אצל המחבר שלכם תיכלל ותעניק לעסק שלך חשיפה לי.

היום, באופן במידה ויש בבעלותכם תוכנית שותפים, יש עוד יותר הזדמנות. תמלול הקלטות וכאשר אתה נבון, זה יהיה אפשרי עבורך והן לשגר את המאמרים לשלוחות של העסק ולאפשר לחומרים אלו להתיז במאמרים ולעודד וש לעשות את אותו קישור האתר שלך בקישור השותף שלכם לתוכנית שלכם. שלוחה מתוחכמת תתפוס את אותם המאמרים האלו בקצב לב ותתחיל לפרסם דירה למכירה כש כמעט בכל המעודכן.


שאחד בטוח יותר שתראה רק את הכישורים בקרב שיתוף החומרים ותאמץ את המקום. זרה, אני האומנם מתפספס דרך נוחה להגביר את אותם כל אחד ולייצר כמויות שלמות של פעילות בשבילך. שמישהו מצפה לאתר את אותו המאמרים שלכם בספריות המאמרים.

ZZZZZZg